Contoh Soal Latihan IPS Kelas 5 SD Terbaru

Ditulis oleh: Soal dan Jawaban -
Advertisement
Contoh Soal Latihan IPS Kelas 5 SD Terbaru - Di bawah ini merupakan contoh soal pilihan ganda untuk pelajaran IPS kelas 5 SD. Soal-soal ini berhubungan dengan Sejarah kerajaan Hindu di Indonesia. Silahkan coba kerjakan soal-soal berikut untuk meningkatkan pemahaman pada materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yang sudah di ajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolahan. Berikut Soal Latihan IPS Kelas 5 SD tersebut

1. Kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia adalah ..............
a. Kerajaan Mataram
b. Kerajaan Singosari
c. Kerajaan Tarumanegara
d. Kerajaan Kutai

2. Raja yang paling terkenal pada masa Kerajaan Tarumanegara ialah ......
a. Ken Arok
b. Kameswara 
c. Purnawarman
d. Mulawarman

3. Ramalan dari Jayabaya terkenal adalah ramalan ......
a. Ajian Jayabaya 
b. Jangka Jayabaya
c. Jangka Jayasabha
d. Kusuma Jayabaya

4. Kerajaan yang pertama kali didirikan oleh Ken Arok ialah ......
a. Kerajaan Majapahit
b. Kerajaan Tarumanegara
c. Kerajaan Singosari
d. Kerajaan Kediri

5. Dari kerajaan manakah yang menyerang Kerajaan Singosari dan mengakibatkan Kertanegara gugur ?
a. Kerajaan Tarumanegara
b. Kerajaan Kutai
c. Kerajaan Mataram 
d. Kerajaan Kediri

6. Siapakah yang naik tahta menjadi Raja Majapahit pertama?
a. Jayanegara
b. Bhre Kahuripan
c. Raden Wijaya
d. Hayam Wuruk

7. Apakah gelar Hayam Wuruk setelah naik tahta menjadi raja ?
a. Rajasanegara
b. Kertarajasa Jayawardhana
c. Ken Arok
d. Jayakusuma

8. Pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun ......
a. 1300
b. 1311
c. 1309 
d. 1319

9. Pada masa pemerintahan siapakah keadaan Majapahit sering terjadi pemberontakan ?
a. Jayanegara
b. Jayabaya 
c. Jayakatwang
d. Jayakusuma

10. Sumpah yang terkenal diucapkan oleh Gajah Mada saat pelantikannya sebagai perdana menteri ialah ......
a. sumpah pocong
b. sumpah pemuda
c. sumpah serapah 
d. sumpah palapa

Demikianlah tadi Soal Latihan IPS Kelas 5 SD yang bisa adik-adik pelajar gunakan untuk persiapan mid semester, ulangan, atau pengambilan nilai lainnya di sekolah. Silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jangan mencontek agar lebih pintar.